Законите за промяна на Общият устройствен план на София непрозрачни и остарели. преди 1 година Съвременното градоустройство е призвано да обуздава

Община Бургас – официален сайт,Проекти, Общ устройствен план на гр. Бургас с неговите квартали и техните землища – окончателен проект

Работен устройствен план (РУП). Изработваме РУП на основата на планове за застрояване, като изследваме подробно височини и сулуети за имоти със свързано застрояване.

Изработен е подробен устройствен план на квартал “Малинова долина” в София, във фаза окончателен проект, обявление за който общината е изпратила за обнародване в Държавен вестник. Съгласно Закона за устройство на.

„Центъра Зона Г-6” – ул. "Лайош Кошут" № 11 за издадена заповед № РА50-145/11.03.2016 г. на главния архитект на Столична община за одобрен проект за работен устройствен план.

Работен устройствен план се съставя по искане на възложителя за конкретизиране на действащия подробен устройствен план само при условията на чл. 36 или при свързано застрояване в повече от.

Общ устройствен план на Столична Община.

Изменение на ОУП София – проверете устройствената зона на имота си! Имотен регистър – проверете собствениците на.

Проект за Общ устройствен план /ОУП/ на Община Балчик.

София 1202 Ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19 Централа – 02/94 05 900 Факс – 02/987 25 17

Новият общ устройствен план на Царево включва застрояване на нови 835 декара в парк "Странджа". От тях 678 декара са по морския бряг на Ахтопол, Резово, Синеморец и Варвара, уточнява в съобщение инициативата "Зелени закони".

Новият устройствен план на Борисовата градина беше представен на експертен съвет . 30.01.2018 • от БНТ2-София • Цветелина Борисова